NÁBYTOK NA MIERU

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  • ATIPIC spol. s r.o. , Aleja Slobody 3054 , Dolný Kubín 026 01, E-mail: atipic@atipic.sk
  • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:……………
  • Dátum objednania/dátum prijatia*……………
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*……………
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*……………
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)…………..
  • Dátum……………

*Nehodiace sa preškrtnite.

NAŠEJ PRÁCI DOBRE ROZUMIEME !